Rozstrzygnięcie Zapytania Ofertowego dot. projektu “Prace B+R dotyczące stworzenia narzędzia do zaawansowanej estymacji projektów informatycznych w oparciu o dynamiczną analizę danych”

Opublikowano: 13.02.2020

W dniu 13.02.2020 Zamawiający, tj,  WORK-ON Studio sp. z o.o. dokonał rozstrzygnięcia konkursu ofert w postępowaniu ofertowym dla przedsięwzięcia pt. „Prace B+R dotyczące stworzenia narzędzia do zaawansowanej estymacji projektów informatycznych w oparciu o dynamiczną analizę danych”, wykonywanego w zakresie grantu w ramach Funduszu Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy realizowany w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: projekty grantowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji Sp. z o.o. w Toruniu.

 

Wykonawca wyłoniony w postępowaniu:

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

 

Liczba przyznanych punktów:

100,00 pkt.

Wybrana oferta spełniała wszystkie warunki postawione w postępowaniu z dnia 3.02.2020 i jako najkorzystniejsza – została wybrana.

 

Załącznik: Informacja o wyniku postępowania ofertowego (skan)

Skontaktuj się

Masz pomysł?

Porozmawiajmy! Umów się na krótką bezpłatną konsultację, a nasz ekspert odpowie w ciągu 24h.

Umów się

Właścicielem marki Wise People jest
WORK-ON Studio sp. z o.o.

Adres
al. Powstańców Wielkopolskich 26
85-090 Bydgoszcz, Polska