Zapytanie Ofertowe dot. projektu „Prace B+R dotyczące stworzenia narzędzia do zaawansowanej estymacji projektów informatycznych w oparciu o dynamiczną analizę danych”

Opublikowano: 03.02.2020

Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania oferentów w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” realizowanym w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.2 promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, poddziałanie 1.2.1 wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, firma WORK-ON Studio sp. z o.o. składa ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu usługi badawczo-rozwojowej pt.: „Prace B+R dotyczące stworzenia narzędzia do zaawansowanej estymacji projektów informatycznych w oparciu o dynamiczną analizę danych”

Zapraszam do złożenia OFERTY na wykonanie prac wskazanych w załączonym dokumencie, natomiast w przypadku braku zainteresowania złożeniem oferty – będę zobowiązany za jedynie  POTWIERDZENIE OTRZYMANIA niniejszej korespondencji.

 

Załaczniki:

Zapytanie ofertowe – WORK-ON Studio

X2019-KOLOR-ZAPYTANIE OFERTOWE

Skontaktuj się

Masz pomysł?

Porozmawiajmy! Umów się na krótką bezpłatną konsultację, a nasz ekspert odpowie w ciągu 24h.

Umów się

Właścicielem marki Wise People jest
WORK-ON Studio sp. z o.o.

Adres
al. Powstańców Wielkopolskich 26
85-090 Bydgoszcz, Polska